Những kinh nghiệm khi vận chuyển hàng hóa bằng Container

Trong quá trình vận chuyển có rất nhiều trường hợp đác tiếc xảy ra như bể vỡ, thất thoát, hư hỏng hàng hóa khi vận chuyển bằng container đã xảy ra, chỉ vì người đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng Container không có đủ kiến thức và kinh nghiệm khi đóng kiện và sắp xếp hàng hóa vào trong container trước khi vận chuyển. Bài viết này của Proship sẽ giúp cho bạn giảm bớt những rủi ro khi làm việc trong ngành vận chuyển củng như những khách hàng thường xuyên gửi hàng đi trên những chiếc container hàng lẻ (LCL).

Xem chi tiết nội dung bài viết: http://bit.ly/kinh-nghiem-chuyen-hang-bang-container

Nội dung bài viết
- Những lưu ý quan trọng trong quá trình bốc xếp và vận chuyển hàng hóa bằng Container
- Điều kiện Container đạt tiểu chuẩn vận chuyển

#logistics
#transport
#proship
#vanchuyen

Views: 3

Comment

You need to be a member of The Brooklynne Networks to add comments!

Join The Brooklynne Networks

Videos

  • Add Videos
  • View All

Blog Posts

Brooklynne.net- Financial Services for Businesses and Professionals

© 2019   Created by Brooklynne Networks.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

tag.