Mindplay- חוג לילדים

3819255388?profile=original

Mindplay.co.il הואהמקום שבו יוכלו ילדיכם להנות מהחוגים הטובים והמתקדמים ביותר במקום הטוב ביותר! הכל מהבית - נשארים בבית ונהנים מזמן מסך איכות כיתות הלימוד הוירטואליות מצומצמות ומאפשרות יחס אישי הימים והשעות קבועים מראש והחוג מועבר מהמחשב האישי על ידי מדריכים מקצועיים ומנוסים. חוג לילדים

אין הגבלה גיאוגרפית, ניתן ללמוד מכל מקום בארץ, הכל ישירות מהמחשב הביתי. החוג הנו שיעור און ליין, הצפייה וההשתתפות מאוד יעילים מבחינה לימודית, ומאפשרים קליטה אפקטיבית יותר של חומר הלימוד לעומת למידה בכיתה, בסביבה רועשת וגדושת ההפרעות.

קיימת תמיכה טכנית לכל שאלה והשיעורים מוקלטים למקרה שהתפספס שיעור או לצפייה חוזרת בשיעורים. משנים את כללי המשחק וזמן המסך הופך לחיובי!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of The Brooklynne Networks to add comments!