Cụm công nghiệp Phú Hưng

Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Phú Hưng nằm ở phía Đông Bắc thành phố Bến Tre, thuộc xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định 2476/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Bến Tre v/v Điều chỉnh thành lập Cụm công nghiệp Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, có ranh giới tiếp giáp xung quanh như sau:

  • Phía Bắc giáp kênh Thương Binh và tuyến đường vành đai thành phố.
  • Phía Nam giáp đất các hộ dân ( qua kênh Cây Cui khoảng 115m ).
  • Phía Đông giáp đất nông nghiệp ( cách ranh phía tây khoảng 880m )
  • Phía Tây cách đường từ cảng Giao Long đến đường Nguyễn Thị Định khoảng 135m.
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of The Brooklynne Networks to add comments!