15 verrassende statistieken Over Geldshop

hqdefault.jpg

Tips voor geld lenen

Er is sinds de WFT, economische crisis en de val van Dirk Scheringa’s DSB imperium veel veranderd als u gaat om geld lenen.

Kon u voorheen onbeperkt geld lenen, bij de 1 nog meer later aangaande de ander, momenteel ben geld lenen lastiger later ooit en gelden daar strengere regels voor banken en financieel adviseurs als het gaat om geld lenen aan consumenten.

Een lening krijgen is lastiger geworden, maar er zijn ook goede verhouding waarvoor u heus een lening zou moeten beheersen afsluiten. Denk betreffende het kopen van dezelfde nieuwe auto, kopen met inboedel na een scheiding, etc.

Hieronder staat een reeks informatie die u beheersen assisteren bij het tegenkomen met een goede lening. Behandeling deze samen aan de berekeningen. Vraag altijd meerdere offertes aan en vergelijk deze goed en kritisch.

Ga niet voordat gemak

Aan comfort zit vrijwel altijd dezelfde (te) hoge prijs.

Sluit geen lening af bij de koop van uw nieuwe auto, TV of wasmachine. U moet gaan er zeker van zijn dat u dan bij veel betaalt voor uw lening. Ook rood staan op uw bankrekening, creditcard en kopen op afbetaling zijn doorgaans de duurste vormen van krediet, waarbij u soms tot 10% meer rente betaalt dan op een goedkope lening.

Zelf op zoek vertrekken naar dezelfde goedkope lening levert veelal meer op dan goed afdingen betreffende de verkrijging.

Geld lenen kost geld. Bereken zelve wat de kosten met een lening zijn, plus vergelijk mogelijke leningen onderling.

Leen niet als u spaargeld heeft

Een lening afsluiten indien u ook nog spaargeld heeft is bijna altijd onverstandig. U betaalt altijd meer rente voor jouw lening dan jij krijgt op uw spaarrekening.

Alleen als u (heel) kort geld wilt lenen kan het correct zijn om dit buiten sparen te doen, zeker als er opnamekosten ofwel dezelfde boete van toepassing is als u jouwe spaargeld wilt opnemen.

Pas op voor een lage rente

Dezelfde lage rente klinkt aantrekkelijk, maar is vaak een tijdelijke aanbieding. Informeer daarom goed of de lage rente een tijdelijke aanbieding is, en wat de rentetarief gaat worden gelijk de actieperiode.

Controleer de vergunning bij de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt regelmatig voor illegale kredietaanbieders. Controleer daarom steeds (als de kredietaanbieder genkele bekende bank is) of de kredietaanbieder een AFM-vergunning heeft.

Vergelijk aanbieders

Er is veel aanbieders van leningen. Naast allemaal banken zijn er eveneens gespecialiseerde geldverstrekkers.

Deze geldverstrekkers zijn heel vaak goedkoper dan uw thuisbank, of een andere grootbank. Doordat goedkope geldverstrekkers veel werken via internet plus een minder grote interne overhead hebben, kunnen ze vaak goedkopere leningen aanbieden.

Maar onmiddellijk wel met. Niet allemaal aanbieders met internet zijn goed. Belangstelling altijd meerdere offertes op en vergelijk deze aan hulp met onze berekeningen.

Controleer de voorwaarden van de lening

Controleer de voorwaarden van de aangeboden lening:

  • Wat precies de leensom? Wanneer deze hoger is dan u heeft aangevraagd, wees dan alert met gekoppelde verzekeringen. Check ook indien u het geleende geld ontvangt of kunt opnemen.
  • Hoe messcherp is de rente en kan dit wijzigen? Krijgt u dezelfde vaste rente of variabele rente? Staat de vaste rente gedurende de hele periode vast?
  • Bedenk datgene u bij een variabele rente dus nooit weet wat de maandlasten in de toekomst zullen zijn.
  • Lost u af bij de lening? Of betaalt u alleen rente betreffende de lening? Mag jij op elk moment (extra) aflossen of betaalt jij een boete bij vervroegd aflossen?
  • Welke boetes is er? Moet u langduriger rente betalen als jij te laat betaalt? Mag u op elk moment (extra) aflossen of bepaling daar een boete bij?
  • Kan de looptijd van de lening verkort alsof verlengd worden?
  • Welke prijs dienen u betalen? Betaalt u voor de advisering of bemiddeling? Zijn daarginds afsluitkosten?
  • Worden er eveneens verzekeringen afgesloten? Wat is de kosten en baten hiervan?

Is het mogelijk om de maandlasten blijven betalen?

Kunt jij de maandlasten ook boven de toekomst blijven betalen?

Verwacht u wijzigingen in de nabije toekomst, houd daar later rekening mee aangaande u afsluiten van de lening. Gaat u binnenkort verhuizen? Is er beslist reële kans dat jij werkloos wordt? Is er een kind op komst? Gaat één van uw kinderen binnenkort studeren en/of met kamers wonen? Bedenk in al deze situaties datgene u dan maandelijks waarschijnlijk minder geld bij besteden heeft.

U kunt weleens beslist verzekering afsluiten om het risico af te dekken dat u de maandlasten niet meer kunt opbrengen in geval betreffende werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden met uw partner. Bedenk heus dat dit regelmatig behoorlijk kostbare verzekeringen zijn aan wat u er voor terug krijgt.

Looptijd en soort lening

Geld lenen kost geld. Leen daarom nooit langer dan

oodzaak is. Kies voor dezelfde soort lening die past bij het doel waarom u leent.

Voor de kopen van een auto is een lening waarbij u maandelijks ook aflost een logische keuze. De auto wordt immers steeds minder waard. Zorg er dan voor dat de lening ook steeds slechter geworden wordt, het liefst minimaal gelijk aflopend. Als jullie denkt dat de wagen (nog) vijf jaar mee gaat, zorg dan dat de lening binnen vijf jaar is afgelost.

Leent u vandaar u tijdelijk en kort extra geld nodig heeft, zorg dan dat u snel kunt aflossen. Indien uw nabije financiële de komende tijd onduidelijk is, zorg dan vooral voor flexibiliteit. Valt het tegen, dan kunt minder vertrekken aflossen, valt het mee, los later versneld af.

Rentevorm

Zijn de rente vast of variabel? En als deze vast is, is deze vervolgens vast voor de gehele looptijd van de lening?

Juist op met dezelfde kwasi instaprente. Deze regelmatig lage rente is vooral bedoeld om nieuwe klanten bij werven. Na de actieperiode wordt de rente regelmatig flink hoger, waarmee het voordeel vaak al vluchtig te niet werd gedaan.

Op zichzelf is een variabele rente of instaprente niet fout. Zeker niet als jij de flexibiliteit heeft om de lening te beheersen aflossen of oversluiten. Dan kan tijdelijk profiteren van dezelfde lage rente kittig is. Maar mist de lening deze flexibiliteit onmiddellijk dan op met beslist variabele rente of instaprente.

Een vaste rente geeft langduriger zekerheid over de kosten van de lening en alsof u die blijvend moet gaan opbrengen. U weet vooraf waar u betreffende toe bent.

Leen nooit teveel

Als u wilt gezicht dat jullie in de schuldsanering terecht komt, hetgeen zeker geen pretje is, leen vervolgens nooit meer dan juist voor jij is. Ongetwijfeld niet als de lening niet perse noodzakelijk is.

Als jij de termijnen (het maandbedrag) voor de lening – om welke reden later ook – niet langduriger kunt afbetalen, komt jij in een neerwaartse spiraal terecht die van kwaad tot erger gaat.

Indien u onverhoopt toch in de moeilijkheden komen, zoek dan zo snel misschien hulp vanwege de schade te beperken. Een extra lening is dan nooit een oplossing.

U moet gaan Geldshop zelf berekenen wat jullie verantwoord maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nederlandse Vereniging van Banken, opgesteld in samenwerking met het Ministerie met Financiën, de AFM en enkele anderen.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of The Brooklynne Networks to add comments!