10 Facebook-pagina's om te volgen Over geld lenen

hqdefault.jpg

Tips voor geld lenen

Er ben sinds de WFT, economische crisis en de val van Dirk Scheringa’s DSB imperium veel veranderd wanneer het gaat om geld lenen.

Kon u voorheen onbeperkt geld lenen, bij de één nog meer dan bij de ander, tegenwoordig is geld lenen lastiger dan ooit en gelden er strengere regels voor banken en financieel adviseurs als het gaat om geld lenen aan consumenten.

Een lening brengen is lastiger geworden, toch er zijn ook juiste verhouding waarvoor u ongetwijfeld dezelfde lening zou moeten beheersen afsluiten. Denk aan het kopen van dezelfde nieuwe auto, kopen betreffende inboedel na een scheiding, etc.

Hieronder staat een aantal informatie die u beheersen bijstaan bij het tegenkomen betreffende een goede lening. Gebruiken deze samen met de berekeningen. Vraag steevast meerdere offertes aan en vergelijk deze goed en kritisch.

Ga niet voor gemak

Aan gemak zit voordelig altijd dezelfde (te) hoge prijs.

Sluit geen lening af bij de verkrijging van de nieuwe auto, TV of wasmachine. U moet gaan er zeker van bestaan dat u dan erbij veel betaalt voor jouw lening. Ook rood staan op uw bankrekening, creditcard en kopen op afbetaling zijn doorgaans de duurste vormen van krediet, waarbij u soms tot 10% meer rente betaalt later op een goedkope lening.

Zelf bij zoek vertrekken naar beslist goedkope lening levert veelal meer met dan juist afdingen bij de verkrijging.

Geld lenen kost geld. Bereken zelve wat de kosten van een lening zijn, plus vergelijk mogelijke leningen onderling.

Leen niet als u spaargeld heeft

Een lening afsluiten als u ook nog spaargeld heeft is vrijwel steeds onverstandig. U betaalt steeds meer rente voor jouwe lening dan jij krijgt op uw spaarrekening.

Alleen als jij (heel) kort geld wilt lenen kan het verstandig zijn om dit behalve sparen te doen, er gerust als er opnamekosten alsof dezelfde boete van toepassing is als u jouw spaargeld wilt opnemen.

Pas op voor een lage rente

Dezelfde lage rente klinkt aantrekkelijk, maar is vaak een tijdelijke aanbieding. Informeer daarom goed of de lage rente een tijdelijke aanbieding is, en wat de rentetarief gaat worden gelijk de actieperiode.

Controleer de licentie bij de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt regelmatig voor illegale kredietaanbieders. Controleer daarom altijd (als de kredietaanbieder genkele beroemde bank is) of de kredietaanbieder een AFM-vergunning heeft.

Vergelijk aanbieders

Er zijn veel aanbieders van leningen. Naast alle banken is er ook gespecialiseerde geldverstrekkers.

Deze geldverstrekkers zijn vaak goedkoper dan uw thuisbank, of een andere grootbank. Doordat goedkope geldverstrekkers dikwijls werken via internet plus een minder grote interne overhead hebben, kunnen ze vaak goedkopere leningen presenteren.

Maar juist wel met. Niet alle aanbieders op internet zijn goed. Vraag altijd meerdere offertes op en vergelijk deze met hulp betreffende onze berekeningen.

Controleer de voorwaarden betreffende de lening

Controleer de voorwaarden betreffende de aangeboden lening:

  • Wat is de leensom? Wanneer deze hoger is later u heeft aangevraagd, wees dan alert op gekoppelde verzekeringen. Check tevens wanneer u het geleende geld ontvangt of kunt opnemen.
  • Hoe messcherp is de rente en kan dit wijzigen? Krijgt u dezelfde vaste rente of variabele rente? Staat de vaste rente gedurende de hele periode vast?
  • Bedenk datgene u bij een variabele rente dus nooit weet hoeveel de maandlasten in de toekomst zullen zijn.
  • Lost u af met de lening? Of betaalt u alleen rente aangaande de lening? Mag jullie op elk moment (extra) aflossen of betaalt u Additional hints een boete bij vervroegd aflossen?
  • Welke boetes is er? Moet u meer rente betalen als u te laat betaalt? Mag u op elk minuut (extra) aflossen of positie daar een boete op?
  • Kan de looptijd met de lening verkort ofwel verlengd belanden?
  • Welke prijs moet u betalen? Betaalt u voor de advisering of bemiddeling? Zijn daar afsluitkosten?
  • Worden er tevens verzekeringen afgesloten? Wat is de kosten en baten hiervan?

Kunt u de maandlasten blijven betalen?

Kunt u de maandlasten ook bij de toekomst blijven dokken?

Verwacht jij wijzigingen in de nabije toekomst, houd daar later rekening mee bij het afsluiten van de lening. Gaat u binnenkort verhuizen? Is er dezelfde reële kans dat jullie werkloos wordt? Is daarginds dezelfde kind op komst? Gaat één van uw kinderen binnenkort studeren en/of op kamers wonen? Bedenk in al deze situaties datgene u dan maandelijks waarschijnlijk minder geld te besteden heeft.

U kunt soms dezelfde verzekering afsluiten om het risico af bij dekken dat u de maandlasten niet meer kunt opbrengen in geval betreffende werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden met uw partner. Bedenk wel dat dit regelmatig behoorlijk kostbare verzekeringen is voor wat u er voordat terug krijgt.

Looptijd en geaardheid lening

Geld lenen kost geld. Leen daarom nooit langere dan noodzakelijk is. Kies voor dezelfde soort lening die past bij u doel waarom u leent.

Voor u kopen van een wagen is een lening waarbij u maandelijks ook aflost een logische keuze. De auto wordt immers regelmatig minder waard. Zorg daar dan voor dat de lening ook steeds slechter geworden wordt, het liefst minimaal gelijk aflopend. Als u denkt dat de auto (nog) vijf jaar mee gaat, zorg dan dat de lening binnen vijf jaar is afgelost.

Leent u omdat u tijdelijk en kort extra geld nodig heeft, zorg dan dat jij snel kunt aflossen. Wanneer uw nabije financiële toekomst onduidelijk is, zorg later vooral voor flexibiliteit. Valt het tegen, dan moet gaan minder gaan aflossen, valt het mee, los dan versneld af.

Rentevorm

Zijn de rente vast of variabel? En als die vast is, is die dan vast voor de gehele looptijd van de lening?

Pas op met een kwasi instaprente. Deze vaak lage rente is vooral bedoeld om nieuwe klanten bij werven. Na de actieperiode wordt de rente regelmatig flink hoger, op welke manier de voordeel vaak al spoedig te niet wordt gedaan.

Op zichzelf is een variabele rente of instaprente niet fout. Ongetwijfeld niet als jij de flexibiliteit heeft om de lening te beheersen aflossen of oversluiten. Later kan tijdelijk profiteren met dezelfde lage rente slim zijn. Maar mist de lening deze flexibiliteit juist dan op met beslist variabele rente of instaprente.

Een vaste rente geeft meer zekerheid over de kosten van de lening en alsof u die blijvend kunt opbrengen. U weet voorafgaand waar u aan toe bent.

Leen allesbehalve teveel

Als jij wilt voorkomen dat jij in de schuldsanering terecht komt, hetgeen zeker geen pretje is, leen dan nooit meer dan aardig voor jij is. Er gerust niet indien de lening niet perse noodzakelijk is.

Als jij de termijnen (het maandbedrag) voor de lening – om welke reden later ook – niet langduriger kunt afbetalen, komt jij in een neerwaartse spiraal terecht die van kwaad tot erger gaat.

Mocht u onverhoopt toch in de ellende komen, zoek dan zojuist snel mogelijk hulp vanwege de beschadiging te beperken. Een extra lening ben dan allesbehalve een uitkomst.

U moet gaan zelf berekenen wat u verantwoord maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nederlandse Vereniging met Banken, opgesteld in samenwerking met het Ministerie met Financiën, de AFM en enkele anderen.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of The Brooklynne Networks to add comments!